BADATELNA

 

Vážené badatelky, vážení badatelé, zámek Velké Losiny nabízí řadu témat, která stojí za zpracování. Existují zde však určitá omezení:

- badatelská činnost prakticky ve všech případech vyžaduje pořízení fotografií
- abyste mohli fotografovat, potřebujete povolení
- povolení Vám udělí ředitel Územní památkové správy v Kroměříži, Ing. Petr Šubík
- vyřízení žádosti a následná odpověď trvají přibližně měsíc
- v případě hlavních prázdnin a vánočních svátků může vyřízení žádosti trvat déle
- po obdržení povolení můžete navštívit zámek
- je nutné ohlásit alespoň týden dopředu svou návštěvu a přesně vymezit předmět studia
- v zámku není elektřina, panuje zde přítmí a světelné podmínky nejsou optimální
- v případě podání žádosti a uhrazení poplatku je možné badateli poskytnout kvalitní fotografie většiny mobiliáře a prostor zámku
- zámek disponuje badatelnou, která je vytápěná i elektrifikovaná
- zámecký depozitář není přístupný veřejnosti ani badatelům
- jakékoliv předměty z depozitáře vynáší pouze pracovník badatelny
- z tohoto důvodu není možné zpracovávat témata nábytku uloženého v depozitářích
- většina obrazů je digitálně nafocená
- práce na téma historických fotografií, zbraní a přírodnin (zejména afrických) jsou možné pouze po písemném souhlasu kanceláře ředitele, viz výše
- na zámku nejsou uložené žádné historické prameny jako jsou účty, knihy důchodní, matriky apod., vše je uložené v archivních fondech v Šumperku, Olomouci a Opavě

- další seminární nebo bakalářská práce na téma čarodějnických procesů je zbytečná, této problematice se věnuje především šumperský historik Mgr. Drahomír Polách, doporučujeme přečíst knihu "Zpráva o nevíře", na zámku nejsou uložené žádné listiny, mučící nástroje, ani není známo, že by se dochovala nějaká mučírna nebo vězení
- práce na téma čarodějnických procesů se musí zaměřit především na dochované písemné materiály z této doby, které jsou uložené v archivech
- další práce na téma zámecké zahrady, zejména zahrady pozdně barokní, mají smysl pouze po prostudování účtů a dalších dokladů, které jsou uložené v Olomouci, nemá smysl znovu opisovat pasáže ze stavebně historického průzkumu zahrady

- pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně badatelské činnosti, pište na e-mail velkelosiny@npu.cz

 

Vezměte prosím na vědomí, že badatelská činnost je vyloučená v době kdy v areálu zámku probíhá:
a) jakákoliv doprovodná akce nebo svatba
b) revize požárního a zabezpečovacího systému, přenosných hasicích přístrojů, hromosvodů, elektrospotřebičů, kotlů na tuhá paliva i kouřovodů


 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Mgr. Markéta Martiníková

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420774637413
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B martinikova.marketa@npu.cz