Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů je v letošním roce věnován Habsburkům. Náměšťský zámek se k tomuto projektu připojuje výstavou Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou.

Majitelé zámku Náměšť nad Oslavou, Haugwitzové, byli s Habsburky úzce spjati již od 18. století. Bedřich Vilém Haugwitz byl nejvyšším kancléřem českého království a konferenčním ministrem císařovny Marie Terezie, zodpovědným za téměř celou vnitřní politiku monarchie. Patřil k císařovniným nejbližším rádcům a po jeho smrti napsala Marie Terezie tklivý kondolenční dopis jeho ženě, jehož dodnes dochovaný text odráží velkou úctu a vážnost, v níž Beřicha Viléma chovala. 
Druhá manželka císaře Josefa II. Marie Josefa věnovala Haugwitzům osobní dar - křtící košilku z bílého mulu, vyšívanou zlatými drátky. 
A konečně 17. a 18. června 1914 navštívil následník rakouského trůnu František Fertinand d'Este Náměšť a zúčastnil se tu sportovní střelby na holuby. 
Výstava všechny tyto Habsburské stopy představí. Budete moci shlédnout například osobní dopis Marie Trezie, křtící košilku, darovanou manželkou císaře Josefa II., korespondenci, střelecké lístky, plány střelnice, dobové fotografie i zasedací pořádek při večeři s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem, která proběhla jen deset dnů před Sarajevským atentátem. 

Výstava je přístupná pouze jako součást prohlídkového okruhu Reprezentační prostory dle stanovené návštěvní doby v jednotlivých měsících.

Ve fotogalerii naleznete portrét Bedřicha Viléma Haugwitze, dobovou fotografii náměšťské střelnice a výřez z telegramu, který Františku Ferdinandovi zaslala na zámek v Náměšti v červnu 1914 jeho manželka Žofie Chotková.

Více o letošním projektu naleznete zde.