Výstava archeologických nálezů na zámku Velké Losiny

Výstava

Výstava představuje první prezentaci archeologických nálezů z areálu zámku. První místnost je zaměřená na období kdy zámek drželi Žerotínové. Můžeme zde spatřit ukázku raně novověkých kamnových kachlů a nálezy keramiky. Druhá místnost mapuje vývoj zámku za Liechtensteinů. Najdeme zde ukázku starých květináčů, součásti elektrorozvodů (izolátory, vypínače, pojistky), dozvíme se o zámecké škole a prohlédneme si stroj věžních hodin.

Výstava je otevřená vždy v sobotu, neděli a státní svátky od 10:00 do 15:00 hod.